จักรพรรดิฮั่นผิง

สมเด็จพระจักรพรรดิผิงแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นผิงตี้ (9 ปีก่อน ค.ศ.-3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 6) พระนามเดิมว่าหลิวคัน เป็นพระโอรสใน หลิวซิง องค์ชายแห่งจงซาน (中山孝王) ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์เล็กในจักรพรรดิฮั่นหยวนตี้ เมื่อจักรพรรดิฮั่นอายสวรรคตเมื่อ 1 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 542) ตอนนั้นหลิวคันพระชนม์เพียง 9 พรรรษาและได้ขึ้นครองราชย์แทนพระญาติเป็นจักรพรรดิฮั่นผิง

จักรพรรดิฮั่นผิง
漢平帝
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์1 ปีก่อนคริสตกาล - 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 6
ก่อนหน้าฮั่นอาย
ถัดไปหรูจึอิง
ผู้สำเร็จราชการหวัง หมั่ง
หวัง เจิ้งจฺวิน
ประสูติ9 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 6
รัชศก
ยฺเหวียนชื่อ
ราชวงศ์ฮั่น
พระราชบิดาหลิว ซิง, จงซานเซี่ยวหวัง (中山孝王)

แต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ จึงต้องให้หวัง หมั่งและหวังไทเฮาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ครองราชย์ได้เพียง 6 ปีก็สวรรคตเมื่อ ค.ศ. 6 (พ.ศ. 549) และหวัง หมั่งได้ยกหรูจึอิงพระญาติอีกองค์หนึ่งขึ้นครองราชย์แทน

ก่อนหน้า จักรพรรดิฮั่นผิง ถัดไป
จักรพรรดิฮั่นไอตี้ จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 542 - พ.ศ. 548)
หรูจึอิง