ง้อไบ๊

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมย อาจหมายถึง