คูอิต เป็นภรรยาของฟาโรห์เตติซึ่งเป็นฟาโรห์คนแรกของราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์

คูอิตในอักษรอียิปต์โบราณ
xwit

xwit
 
Wife of Teti and mother of Tetiankhkem
Buried in a pyramid in Saqqara

สุสานแก้ไข

 
สุสานของคูอิต

ปิรามิดของพระราชินี ไอพุทที่ 1 และ คูอิต ถูกค้นพบระหว่างกรกฎาคม 1897 และกุมภาพันธ์ 1989 โดยวิกเตอ ร์ลอเร็ตทางตอนเหนือของปิรามิดฟาโรห์เตติที่ซับซ้อนที่ซัคคารา