คุยเรื่องแม่แบบ:ล้าสมัย

Active discussions

เสนอรวมแม่แบบแก้ไข

เท่าที่ดูจากเนื้อหาในแม่แบบนี้ คิดว่าในวิกิไทยมีแม่แบบที่ตอบสนองจุดประสงค์ที่คล้ายกันอยู่ แต่เนื้อหาต่างกันเล็กน้อย ({{ล้าสมัย}}) จึงเสนอให้ทำเป็น Redirect ไปหาแม่แบบล้าสมัย และปรับแม่แบบล้าสมัยให้ใกล้เคียงกับของวิกิอังกฤษ ไม่ทราบว่าทุกท่านมีความเห็นประการใดครับ --Chris Vineyard 21:58, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)


ย้ามาจากพูดคุยของแม่แบบ:Update

ตรวจพบว่าเป็นแม่แบบเดียวกัน จึงจัดการให้ทันทีครับ --taweethaも 22:03, 8 สิงหาคม 2552 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ล้าสมัย"