คุยเรื่องแม่แบบ:ประวัติศาสตร์กัมพูชา

ทับศัพท์ตรงตัว

แก้

ข้อมูลจาก km:ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ (ทํพัรคํรู:บฺรวตฺติสาสฺตฺรแขฺมร) โปรดสังเกตว่าชื่อลิงก์กับชื่อที่แสดงไม่เหมือนกัน--octahedron80 11:55, 9 พฤศจิกายน 2552 (ICT)


เนะคืชา บฺรวตฺติสาสฺรฺตกมฺพุชา
 
กาลบฺรวตฺติรบส̍กมฺพุชา
ฮูณน (68 คส – 550 คส)
เจนทฺบา (550 คส – 802 คส)
มหาองฺคร (802 คส – 1431 คส)
จตุมุข (1437 คส – 1525 คส)
ลแงฺวก (1525 คส – 1593 คส)
การธฺลาก̍จุะรบส̍บฺรเทสกมฺพุชา
(1593 – 1863)
แขฺมรโกฺรม
สมัยอาณานิคมบารำง (1863–1953)
เอกราชฺยกมฺพุชา
สงฺคฺรามซีวิล (1967–1975)
รฎฺฐบฺรหาร 1970
การลุกลุยพีเวียตณาม 1970
รบบแขฺมรกฺรหม (1975–1979)
สงฺคฺรามแขฺมร เวียตณาม (1975–1989)
สาธารณ:รฎฺฐกมฺพุชา (1979–1993)
1992–93อุ̃นตาก̍
การลูตลาส̍รบส̍กมฺพุชา (1993–present)
กาลบฺรวตฺตสาสฺรฺตแขฺมร
[แกแบฺร]
กลับไปที่หน้า "ประวัติศาสตร์กัมพูชา"