คุยเรื่องแม่แบบ:ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

{{cn}}แก้ไข

@Octahedron80: it looks like every use of the {{cn}} template expects it to be this template rather than the version that you created. Therefore, I changed the template accordingly. Let me know if I miss anything. --Nullzero (คุย) 08:57, 21 พฤศจิกายน 2562 (+07)

กลับไปที่หน้า "ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน"