คุยเรื่องวิธีใช้:สื่อ/เสียงและวิดีโอ

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

การอัปโหลดไฟล์เสียงทำอย่างไร? ครับ--N.w.あまりに。 (พูดคุย) 04:26, 12 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)

ไฟล์เสียงแก้ไข

..ทำไม Wiki ไม่ทำการเปิดรับ ไฟล์.amr ให้มีการใช้ได้?--N.w.あまりに。 (พูดคุย) 04:58, 12 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สื่อ/เสียงและวิดีโอ"