คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์/กรุ 1

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

อยากทราบเรื้องเกี่ยวกับศาลเจ้าวัดแต่ละแห่งของประเทศญี่ปุน เช่นวัดคิโยซึมิ วัดนาริตะ ว่ามีศาสเจ้าชื่ออะไร บูชาเทพเจ้าอย่างไร ประวัติและความสำคัญของเทพเจ้าองค์นั้น ที่ตั้ง วัดหรือศาลเจ้าอยู่ในนิกายใด --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 202.5.94.111 (พูดคุย | ตรวจ) 03:20, 9 เมษายน 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "ปุจฉา-วิสัชนา/สังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์/กรุ 1"