คุยเรื่องมอดูล:Citation/CS1/testcases/anchor

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
  • It may be necessary to purge this page.
  • เพื่อความสะดวก เปรียบเทียบผลลัพธ์กับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษได้ที่ en:Module_talk:Citation/CS1/testcases/anchor

X mark.svg3 tests failed.

Name Expected Actual
Yes check.svg testAuthorMask
Yes check.svg testCounts
Yes check.svg testDates
X mark.svg testDatesExtraNd CITEREF_A1_ CITEREF_A1_nd
X mark.svg testDatesExtraNdPunct CITEREF_A1_ CITEREF_A1_n.d.
Yes check.svg testDatesMaint
Yes check.svg testDisplayNames
Yes check.svg testRef
Yes check.svg testRefMaint
Yes check.svg testRefREF
X mark.svg testTrailingAuthorDash CITEREF_A1_ CITEREF_A1
กลับไปที่หน้า "Citation/CS1/testcases/anchor"