คุยกับผู้ใช้:Looknarm/วิธีทำ ref

การทำอ้างอิงแก้ไข

อ้างอิงจุดเดียวในบทความ จากแหล่งเดียวกันแก้ไข

หลังจากประโยค หรือย่อหน้าที่อ้างอิง ให้ใส่:

<ref>ที่มาของแหล่งอ้างอิง (เว็บไซต์/หนังสือ)</ref>

อ้างอิงหลายจุดในบทความ จากแหล่งเดียวกันแก้ไข

หลังจากประโยค หรือย่อหน้าที่อ้างอิง ในครั้งแรก ให้ใส่: โดยให้ใส่ตัวแปร "name" และระบุชื่อเรียกสำหรับแหล่งอ้างอิงนี้

<ref name="ชื่อ">ที่มาของแหล่งอ้างอิง (เว็บไซต์/หนังสือ)</ref>

การอ้างอิงครั้งต่อไป ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อหนังสือ ให้ใส่เพียง:

<ref name="ชื่อ" />

ตัวอย่างการอ้างอิงแก้ไข

โค้ดตัวอย่างที่ใส่:

ประโยคนี้เป็นเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์มติชน<ref>[http://www.matichon.co.th/art/art.php?srctag=0603011149&srcday=2006/11/01&search=no" นายเตี่ย" ต้นตระกูล อึ๊งภากรณ์"]. [[มติชนกรุ๊ป]]. เรียกข้อมูลวันที่ [[6 พฤศจิกายน|6 พย.]] [[พ.ศ. 2549|2549]].</ref>

ประโยคนี้เป็นเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทย<ref name="โฉมหน้าศักดินาไทย">จิตร ภูมิศักดิ์, โฉมหน้าศักดินาไทย, สำนักพิมพ์ อักษรสัมพันธ์, 2500, หน้า 5</ref>

ประโยคที่สองนี้อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยเช่นกัน<ref name="โฉมหน้าศักดินาไทย"/>

ประโยคที่สามนี้อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยเช่นกัน<ref name="โฉมหน้าศักดินาไทย"/>

ผลลัพธ์ที่ได้:

ประโยคนี้เป็นเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์มติชน[1]

ประโยคนี้เป็นเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทย[2]

ประโยคที่สองนี้อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยเช่นกัน[2]

ประโยคที่สามนี้อ้างอิงมาจากหนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยเช่นกัน[2]


แสดงรายชื่อแหล่งที่อ้างอิงแก้ไข

ในส่วนท้ายของบทความ หัวข้อ อ้างอิง ให้ใส่

<references />

โดยรายชื่อแหล่งอ้างอิงจะแสดงและเรียงลำดับให้โดยอัตโนมัติ.

ในกรณีที่มีรายชื่ออ้างอิงจำนวนมาก และต้องการแบ่งการแสดงผลเป็นสองแถว ให้ใส่

<div class="references-2column"><references/></div>

ตัวอย่างผลลัพธ์รายชื่อแหล่งอ้างอิงที่แสดงแก้ไข

  1. " นายเตี่ย" ต้นตระกูล อึ๊งภากรณ์". มติชนกรุ๊ป. เรียกข้อมูลวันที่ 6 พย. 2549.
  2. 2.0 2.1 2.2 จิตร ภูมิศักดิ์, โฉมหน้าศักดินาไทย, สำนักพิมพ์ อักษรสัมพันธ์, 2500, หน้า 5

อ้างอิง หลายๆตำแหน่ง จากแหล่งเดิม จากคุณ Manopแก้ไข

  • ใส่ อ้างอิง หลายๆตำแหน่ง จากแหล่งเดิม คือถ้าขึ้นต้นด้วย <ref> หรือ <ref name="xxx"> โดยคำสั่งได้ปิดวงเล็บ > ไปแล้ว จะต้องลงท้ายด้วย</ref>เสมอ แต่ถ้าขึ้นต้นด้วย <ref name="xxx" จะต้องตามด้วย /> เสมอครับ อาจจะงงๆ นิดหน่อย แต่ตอนนี้แก้ปัญหาแล้วครับ
กลับไปที่หน้าผู้ใช้ของ "Looknarm/วิธีทำ ref"