คิมฮันกู (김한구,23 กุมภาพันธ์ 2266-5 พฤศจิกายน 2312) เป็นแกนนำขุนนางฝ่าย โนนน ในรัชสมัย พระเจ้าย็องโจ และเป็นพระบิดาของ พระนางช็องซุน พระมเหสีของพระเจ้าย็องโจ

คิมฮันกู
เกิดพ.ศ. 2266
เสียชีวิตพ.ศ. 2312
บุตรพระนางช็องซุน