คิมฮันกู (เกาหลี: 김한구; 23 กุมภาพันธ์ 2266 - 5 พฤศจิกายน 2312) เป็นแกนนำขุนนาง กลุ่มโนรน ในรัชสมัย พระเจ้าย็องโจ และเป็นพระบิดาของ พระนางช็องซุน พระมเหสีของพระเจ้าย็องโจ

คิมฮันกู
เกิดพ.ศ. 2266
เสียชีวิตพ.ศ. 2312
บุตรพระนางช็องซุน