บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

คำอุทาน หมายถึง คำที่อาจจะเป็นคำที่ใช้แสดงอารมณ์ หรือความรู้สึกของผู้พูด ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (แม้ว่าคำอุทานส่วนมากจะมีคำนิยามที่ชัดเจน) คำอย่างเช่น เอ่อ, เอิ่ม ก็ถือว่าเป็นคำอุทานเช่นกัน คำอุทานมักจะวางอยู่หน้าประโยค อาจจะเป็นคำที่มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ รวมถึงคำที่อุทานออกมาอาจรวมไปถึงภาษาพูดต่างๆ ที่อาจจะเป็นคำหยาบคายได้เช่นกัน