คาร์ล ไมซ์เนอร์

คาร์ล ไมซ์เนอร์ (1903–1976) เป็นนักแสดงชายชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก แก้

 • Hitlerjunge Quex (1933)
 • Flüchtlinge (1933)
 • The Testament of Dr. Mabuse (1933)
 • Der junge Baron Neuhaus (1934)
 • The Young Baron Neuhaus (1934)
 • White Slaves (1937)
 • Andere Welt (1937)
 • Men Without a Fatherland (1937)
 • So You Don't Know Korff Yet? (1938)
 • Der Gouverneur (1939)
 • Bismarck (1940)
 • Geheimakte W.B.1 (1942)
 • The Thing About Styx (1942)
 • Titanic (1943)
 • The Bridge (1949)
 • Dark Eyes (1951)
 • Cuba Cabana (1952)
 • The Land of Smiles (1952)

บรรณานุกรม แก้

 • Kalat, David. The Strange Case of Dr. Mabuse: A Study of the Twelve Films and Five Novels. McFarland, 2005.
 • Rentschler, Eric. The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife. Harvard University Press, 1996.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้