คาร์ล พลาเทิน

คาร์ล พลาเทิน (6 มีนาคม ค.ศ. 1877 – 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1952) เป็นนักแสดงชาวเยอรมัน

คาร์ล พลาเทิน (ค.ศ. 1906)

ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Jung, Uli & Schatzberg, Walter. Beyond Caligari: The Films of Robert Wiene. Berghahn Books, 1999.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข