คาร์ล บัลเฮาส์

คาร์ล บัลเฮาส์ (4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 – 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1968) เป็นนักแสดงละครเวทีและนักแสดงภาพยนตร์ชาวเยอรมัน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คาร์ลได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ในประเทศเยอรมนีตะวันออก[1]

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

นักแสดง

 • The Brandenburg Arch (1929)
 • Revolt in the Reformatory (1929)
 • Spring Awakening (1929)
 • The Blue Angel (1930)
 • A Student's Song of Heidelberg (1930)
 • Scapa Flow (1930)
 • Westfront 1918 (1930)
 • 1914 (1931)
 • Kadetten (1931)
 • Johnny Steals Europe (1932)
 • Spoiling the Game (1932)
 • Man Without a Name (1932)
 • Sacred Waters (1932)
 • Anna und Elisabeth (1933)
 • The Marathon Runner (1933)
 • Venus on Trial (1941)
 • Damals in Paris (1956)

ผู้กำกับ

 • Der Fall Dr. Wagner (1954)
 • Damals in Paris (1956)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Kosta, Barbara. Willing Seduction: The Blue Angel, Marlene Dietrich, and Mass Culture. Berghahn Books, 2009

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข