ความหมายโดยพยัญชนะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความหมายโดยพยัญชนะ เป็นความหมายของคำที่แปลมาโดยตรงจากคำต้นฉบับของภาษาอื่น ตัวอย่าง

  • เว็บเบราว์เซอร์ ชื่อเรียกของโปรแกรมค้นดูเว็บ มาจากคำว่า web browser ที่มีความหมายว่า ตัวค้นหาในเวิลด์ไวด์เว็บ มาจาก คำว่า web (เว็บ) คือ เวิลด์ไวด์เว็บ และ browser (เบราว์เซอร์) คือ ตัวค้นหา
  • นินจา บุคคลที่ทำหน้าที่ลอบสังหารหรือแอบเก็บข้อมูล มาจากคำว่า 忍者 ที่มีความหมายว่า ผู้คงทน มาจากคำว่า 忍 (นิน) หมายถึง คงทน และ 者 (จา) หมายถึงบุคคล