ความหมายโดยนัย

เอกสิทธิ์ เอมสอาด

ความหมายโดยนัย หรือ ความหมายนัยประหวัด หมายถึง ความหมายของคำ หรือข้อความ ในแง่มุมอื่น ๆ ที่มิใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ความหมายแฝง" นั่นเอง

อนึ่ง คำว่า "นัย" นั้นหมายถึง ข้อสำคัญ, ความ, ความหมาย, แนว, ทาง หรือ แง่

ดูเพิ่ม แก้