ความลึกเชิงแสง เป็นค่าที่แสดงถึงความโปร่งแสงของวัสดุ โดยนิยามแล้วก็คือสัดส่วนของรังสีหรือแสงที่ถูกดูดกลืนหรือเกิดการกระเจิงไปในระหว่างทางที่แผ่ออกไป

สมการ

แก้

เมื่อ   คือความเข้มของแหล่งกำเนิดรังสี   คือความเข้มรังสีหลังจากที่รังสีแผ่ผ่านไปแล้วจนมาถึงผู้สังเกตการณ์ที่ความลึกเชิงแสง   : [1]

 

อ้างอิง

แก้
  1. Kitchin, Christopher Robert (1987). Stars, Nebulae and the Interstellar Medium: Observational Physics and Astrophysics. CRC Press.