ความมั่นคงคอมพิวเตอร์

ความมั่นคงคอมพิวเตอร์เป็นความมั่นคงซึ่งใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ตลอดจนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น เครือข่ายเอกชนและสาธารณะ ซึ่งรวมอินเทอร์เน็ตทั้งหมด สาขานี้ครอบคลุมทุกกระบวนการและกลไกซึ่งอุปกรณ์ สารสนเทศและบริการดิจิทัลได้รับการป้องกันจากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงหรือทำลายที่ไม่ตั้งใจหรือไม่ได้รับอนุญาต และมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในสังคมส่วนใหญ่[1] ความมั่นคงคอมพิวเตอร์รวมความมั่นคงทางกายภาพเพื่อป้องกันการลักทรัพย์อุปกรณ์และความมั่นคงสารสนเทศเพื่อปกป้องข้อมูลในอุปกรณ์นั้น ความมั่นคงคอมพิวเตอร์ บ้างเรียก "ความมั่นคงไซเบอร์" หรือ "ความมั่นคงไอที" คำเหล่านี้โดยทั่วไปไม่หมายความถึงความมั่นคงทางกายภาพ แต่ในบรรดาผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงคอมพิวเตอร์มีความเชื่อร่วมกันว่า การละเมิดความมั่นคงทางกายภาพเป็นการละเมิดความมั่นคงอย่างเลวที่สุดอย่างหนึ่งเพราะโดยทั่วไปทำให้เข้าถึงทั้งข้อมูลและอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

ความมั่นคงไซเบอร์เป็นกระบวนการการใช้มาตรการความมั่นคงเพื่อประกันความลับ บูรณภาพและสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูล ความมั่นคงไซเบอร์ประกันการป้องกันทรัพย์สิน ซึ่งรวมข้อมูล เดสก์ท็อป เครื่องบริการ อาคาร และที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ เป้าหมายของความมั่นคงไซเบอร์คือเพื่อป้องกันข้อมูลทั้งในการส่งและขณะพัก สามารถวางมาตรการตอบโต้เพื่อประกันความมั่นคงของข้อมูล มาตรการเหล่านี้ เช่น การควบคุมการเข้าถึง การฝึกความตระหนัก การตรวจสอบและภาวะความรับผิด การประเมินความเสี่ยง การทดสอบการเจาะ การจัดการภาวะเสี่ยงและการประเมินความมั่นคงและการอนุญาต[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "Reliance spells end of road for ICT amateurs", May 07, 2013, The Australian
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-08. สืบค้นเมื่อ 2015-01-16.