ควันนัม เป็นภูมิภาคในประเทศเกาหลีเหนือ แปลว่า เทือกเขาทางตอนใต้ ปัจจุบัน คำศัพท์นี้ไม่มีใช้อีกต่อไป