ข้าวเบอะหรือตะพอเพาะ เป็นอาหารกะเหรี่ยงที่มีชื่อเสียง นิยมทำเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นข้าวที่ต้มสุกเละ ใส่น้ำพริกแกง เนื้อสัตว์และผัก น้ำพริกแกงประกอบด้วยกะปิ กระเทียม เกลือ พริกกะเหรี่ยงแห้ง มะแขว่นแห้ง กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวเบอะเกิดจากการต้มใบพอวอและมะแขว่น ชาวกะเหรี่ยงรับประทานอาหารชนิดนี้เป็นกับข้าว

ข้าวเบอะ
ชื่ออื่นตะพอเพาะ
แหล่งกำเนิดไทย พม่า
ภูมิภาคบริเวณที่มีชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่
ผู้สร้างสรรค์อาหารกะเหรี่ยง
ส่วนผสมหลักข้าว น้ำพริกแกง ใบพอวอ มะแขว่น

อ้างอิง แก้

  • สิริรักษ์ บางสุด. อาหารกะเหรี่ยง กินอยู่กับป่าตามวิถีกะเหรี่ยง. ครัว. ปีที่ 21 ฉบับที่ 242 สิงหาคม 2557 หน้า 92