ข้อมูลที่เครื่องอ่านออก

ข้อมูลที่เครื่องอ่านออกคือข้อมูลหรือเมทาดาทาที่อยู่ในรูปแบบซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ข้อมูลที่มนุษย์อ่านออกที่ถูกภาษามาร์กอัปข้อมูลดังนั้นจึงสามารถอ่านออกโดยเครื่องด้วย (เช่น ไมโครฟอร์แมทและอาร์ดีเอฟเอ) หรือข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ตั้งใจให้ใช้สำหรับให้เครื่องประมวลผลผลเป็นหลัก (อาร์ดีเอฟ เอกซ์เอ็มแอลและเจซัน)

การอ่านออกด้วยเครื่องไม่ได้มีความหมายเหมือนกันกับการเข้าถึงได้แบบดิจิทัล เอกสารที่เข้าถึงได้แบบดิจิทัลอาจจะเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ง่ายมนุษย์จะเข้าถึงโดยคอมพิวเตอร์ เว้นแต่ว่าข้อมูลสำคัญมีอยู่ในรูปแบบที่เครื่องอ่านออก ก็จะเป็นการยากมากที่จะใช้คอมพิวเตอร์สกัด แปลง และประมวลผลข้อมูล[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "A Primer on Machine Readability for Online Documents and Data". Data.gov. 2012-09-24. สืบค้นเมื่อ 2015-02-27.