ขั้วคู่แม่เหล็ก

เป็นขอบเขตของวงรอบปิดของกระแสไฟฟ้าหรือคู่ของขั้วแม่เหล็กอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้วคู่แม่เหล็ก (magnetic dipole) เป็นขอบเขตของวงรอบปิดของกระแสไฟฟ้าหรือคู่ของขั้วแม่เหล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นขนาดของแหล่งกำเนิดที่จะลดขนาดลงไปเป็นศูนย์ในขณะที่ทำให้การรักษาโมเมนต์แม่เหล็กให้มีค่าคงที่

ขั้วคู่แม่เหล็ก m'.
'สนามแม่เหล็ก และโมเมนต์แม่เหล็ก เนื่องจาก กระแสไฟฟ้า หรือขั้วคู่แม่เหล็กธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นสามารถสร้างรายละเอียดของสนามได้อย่างมีลักษณะที่เหมือนกัน [1]

หมายเหตุแก้ไข

  1. I.S. Grant, W.R. Phillips (2008). Electromagnetism (2nd ed.). Manchester Physics, John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-92712-9.

อ้างอิงแก้ไข

[[หมวดหมู่::Magnetostatics]] [[หมวดหมู่::Magnetism]] [[หมวดหมู่::Electric and magnetic fields in matter]]