ขันธา (ปัญจาบ: ਖੰਡਾ; Khanda) หรือที่นิยมทับศัพท์ว่า กันด้า คือสัญลักษณ์ของศาสนาซิกข์ ที่มีมาตั้งแต่ราวทศวรรศแรกของคริสต์ศตวรรศที่ 20[1] เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏในธงนิศานสาหิบ ขันธานั้นประกอบมาจากสัญลักษณ์สามอย่าง[2] ได้แก่

  • ดาบขันธาสองปลาย
  • ชัครา หรือ จักร อยู่ตรงกลาง
  • ดาบสั้น "กิรปาน" ปลายเดียวสองด้ามไขว้กันอยู่ด้านล่าง แสดงถึง "มิรี-ปิรี" (Miri-Piri) คือการผสมผสานของความเป็นเอกภาพทั้งทางโลกและทางธรรม อยู่ร่วมกันได้ เป็นฐานรองรับดาบขันธาและชัครา[3]
ขันธา สัญลักษณ์ของชาวซิกข์

สัญลักษณ์ทั้งสาม คือดาบขันธา, ดาบสั้นกิรปาน และจักร ล้วนเป็นอาวุธอันเป็นสัญลักษณ์ของนักรบชาวซิกข์

ในราวปี 2012 สัญลักษณ์ขันธากลายมาเป็นเครื่องหมายของความสมัครสามนกลมเกลียวกันในสังคมซิกข์ หลังเหตุการณ์กราดยิงหลายครั้งในอเมริกา[4]

ยูนิโคดของขันธา คือ U+262C (☬)

อ้างอิง

แก้
  1. "20th Century - The Modern Design", Nishan Sahib, SikhMuseum.com
  2. Rose, David (1995). Sikhism photopack. Folens limited. p. 10. ISBN 1852767693.
  3. Teece, Geoff. Sikhism. Black Rabbit Books. p. 18. ISBN 1583404694.
  4. Nolan, Bruce. "Sikhs in New Orleans gather for Milwaukee shooting victims", The Times-Picayune, New Orleans, 08 August 2012. Retrieved on 08 May 2014.