ขวดพลาสติก คือขวดที่ใช้บรรจุของเหลวไม่เฉพาะน้ำเปล่า อาจรวมไปถึงน้ำอัดลม น้ำผลไม้ หรือน้ำสีต่างๆ ที่ไม่เป็นอันตรายในการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยนำแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ใช้สอยใหม่ขึ้นมา

ขวดพลาสติกบรรจุสารกันเยือกแข็งขนานหนึ่งแกลลอน