กบฏ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ขบถ)

กบฏ, ขบถ หรือ กระบถ อาจหมายถึง