ในตำนานนอร์ส กุดมุนเดอร์ (นอร์สเก่า: Guðmundr แปลว่า "พระเจ้าผู้พิทักษ์") เป็นชื่อตำแหน่งกษัตริย์ของดินแดนที่เรียกว่าแกลซิสเว็ลลีร์ (Glæsisvellir) ทุ่งราบจรัสแสงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสรวงสรรค์ของนักรบ[1] ตั้งอยู่ในยอตุนเฮย์เมอร์

อ้างอิง แก้

  1. Otto Höfler, Kultische Geheimbünde der Germanen, volume 1, Frankfurt a. M.: Diesterweg, OCLC 459349888, p. 172.