การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศภูฏาน พ.ศ. 2561

ประเทศภูฏานมีการจัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรภูฏาน ขึ้นรอบแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน และรอบสองในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561[1] โดยมีสภาผู้แทนราษฎรภูฏานจำนวน 47 คน เขตละ 1 คน ทำการเลือกตั้งสองรอบ[2]

ผลการลงมติแก้ไข

 

พรรคการเมือง รอบแรก รอบสอง
คะแนน % คะแนน % ที่นั่ง +/–
พรรคดรุก นัมรับ ซ็องพา 92,722 31.85 172,268 54.95 30 +30
พรรคสันติภาพและความรุ่งเรืองของภูฏาน 90,020 30.92 141,205 45.05 17 +2
พรรคประชาธิปไตยประชาชน (ภูฏาน) 79,883 27.44 0 –32
Bhutan Kuen-Nyam Party 28,473 9.78 0 ใหม่
รวมทั้งหมด 291,098 100 313,473 100 47 0
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 438,663 66.36 438,663 71.46
Source: ECB

อ้างอิงแก้ไข