การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา พ.ศ. 2501

การเลือกตั้งสมาชิกสมัชชาแห่งชาติในกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ. 2501[1] พรรคสังคมเป็นเพียงพรรคเดียวที่ได้รับการเลือกตั้ง[2]

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

พรรค คะแนน % ที่นั่ง +/-
พรรคสังคม 1,646,488 100 61 -30
กรมประชาชน 409 0 0 0
ไม่ออกเสียง/บัตรเสีย - - -
ทั้งหมด 1,646,897 100 61 -30
ที่มา: Nohlen et al.

อ้างอิงแก้ไข

  1. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p63 ISBN 0-19-924959-8
  2. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p69 ISBN 0-19-924959-8