การสังเคราะห์ของกาเบรียล

การสังเคราะห์ของกาเบรียล เป็นการสังเคราะห์เอไมน์ปฐมภูมิจาก potassium phthalimide

ขั้นตอนของปฏิกิริยาแก้ไข

การสังเคราะห์ potassium phthalimide[1]แก้ไข

การเติมแอลคิลของ potassium phthalimideแก้ไข

ปฏิกิริยานี้เป็นแบบ SN2

การไฮโดรไลส์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. McMurry, John (2004). Química Orgánica. Thompson. p. 905-906. ISBN 970-686-354-0.