การวินิจฉัยทางการแพทย์

(เปลี่ยนทางจาก การวินิจฉัยโรค)

การวินิจฉัยทางการแพทย์เป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุซึ่งเป็นโรคหรือความผิดปกติ รวมถึงความเห็นอันได้มาจากกระบวนการนั้น

แมนูสคริปต์แสดงภาพแพทย์กำลังอธิบายผลการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยฟังในสมัยยุคกลาง ด้านหลังมีหญิงร้องไห้ขณะฟังชะตากรรมของผู้ป่วย

เกณฑ์การวินิจฉัยหมายถึงผลรวมระหว่างอาการ อาการแสดง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แพทย์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำวินิจฉัยที่ถูกต้อง

ภาพรวม แก้

การวินิจฉัยในเวชปฏิบัติ แก้

กระบวนการเพื่อการวินิจฉัย แก้

การวินิจฉัยเกิน แก้

การวินิจฉัยผิด แก้

เครื่องมือ แก้

ประวัติศาสตร์ แก้