การลดรูป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

การลดรูป อาจหมายถึง