กันโกะคุ คันเคะอิ

กันโกะคุ คันเคะอิ
เกิด: 1682; Hizen Province
เสียชีวิต: 1768;

สมาคม

ศาสนา: ศาสนาพุทธ

กันโกะคุ คันเคะอิ (ภาษาญี่ปุ่น: 頑極官慶) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1682 และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1768 เป็นพระสงฆ์ศาสนาพุทธลัทธิเชน[1] ในยุคเอโดะ คันเคะอิเป็นอธิการอารามจากวัดชินโปะจิ (新豊寺) จากจังหวัดไอจิ คันเคะอิมีความโดดเด่นจากการเป็นพระครูลัทธิเชนสอนไดนิน คะตะกิริ และ ซาวากิ โคโด

อ้างอิง แก้

  1. Okumura, Shohaku, Living By Vow: A Practical Introduction to Eight Essential Zen Chants and Texts, Wisdom Publication, p. Preface X, ISBN 9781614290100