กลอน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กลอน อาจหมายถึง

  • กลอน ลักษณะของคำประพันธ์ในภาษาไทย
  • กลอน (อุปกรณ์) อุปกรณ์สำหรับทำให้แน่นสำหรับ ประตูและหน้าต่าง
  • ลูกกลอน ยาไทยโบราณชนิดหนึ่ง