กระแจะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กระแจะ อาจหมายถึง