กรณะ (สันสกฤต: करण) คือท่ารำฟ้อนรำของชาวอินเดียซึ่งมีทั้งหมด ๑๐๘ ท่า ซึ่งผู้บันทึกคือ ภรตมุนี โดยบันทึกเป็นคัมภีร์นาฏยศาสตร์ คำว่ากรณะ ในภาษาสันสกฤตได้ให้ความหมายไว้ว่า "การทำ"

ประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระศิวะทรงร่ายรำกรณะ ๑๐๘ ท่า

ท่ารำ หรือ กรณะ ๑๐๘ ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข