กบไสไม้ เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับช่างไม้ชนิดหนึ่ง ใช้ขัดผิวไม้ให้มีผิวที่เรียบและได้รูปทรงตามต้องการ ประโยชน์ใช้สอยหลัก ๆ ของกบคือ ไสให้ผิวหรือหน้าไม้เรียบ การเรียกชื่อกบมักเรียกตามรูปร่างและลักษณะการใช้สอย

กบไสไม้ญี่ปุ่น
ใบมีดของกบไสไม้

กบไสไม้ชนิดต่างๆ

แก้
แบบดั้งเดิมไม่ใช้ไฟฟ้า
แก้
  • กบคิ้ว
  • กบโค้ง
  • กบทวาย
  • กบนาง
  • กบบรรทัด
  • กบบังใบ
  • กบบัว
  • กบราง
แบบชนิดใช้ไฟฟ้า
แก้