เวลาแอฟริกาตะวันตก

(เปลี่ยนทางจาก West Africa Time)

เวลาแอฟริกาตะวันตก (อังกฤษ: West Africa Time) เป็นเขตเวลาที่ใช้แถบแอฟริกาตะวันตก (ยกเว้นประเทศเบนินซึ่งใช้ UTC±00:00) โดยเร็วกว่าเวลาสากลเชิงพิกัดอยู่ 1 ชั่วโมง (UTC+1) ซึ่งใช้เวลาเดียวกับเวลายุโรปกลาง เขตเวลานี้ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาออมแสง ยกเว้นประเทศลิเบีย[1] และประเทศนามิเบียซึ่งจะใช้ UTC+02

เวลาแอฟริกาตะวันตก (สีฟ้า)

ประเทศที่ใช้ :

อ้างอิง แก้

  1. Libya Changes Time Zone, Time and Date, November 10, 2012.