Karl G. Jansky Very Large Array หรือ VLA เป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ตั้งอยู่บนที่ราบแห่งซาน ออกัสติน รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ห่างจากเมืองซอโคร์โร ไปทางทิศตะวันตก 80 กิโลเมตร

Very Large Array

Very Large Array ประกอบด้วยจานรับสัญญาณโทรทรรศน์วิทยุ จำนวน 27 จาน เรียงเป็นรูปตัว Y แต่ละจานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เมตร หนัก 209 เมตริกตัน เมื่อจานทั้ง 27 จานทำงานพร้อมกัน สามารถเปรียบเทียบได้กับกล้องโทรทรรศน์วิทยุเดี่ยวที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 กิโลเมตร

รัฐสภาสหรัฐอนุมัติงบประมาณจัดสร้าง VLA เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2515 จานรับสัญญาณจานแรกเริ่มติดตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2518 แล้วเสร็จทั้งระบบเมื่อ พ.ศ. 2523 ใช้งบประมาณก่อสร้าง 78.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

VLA เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง 2010: The Year We Make Contact (สร้างจากนิยาย 2010 จอมจักรวาล (2010: Odyssey Two) ของอาร์เทอร์ ซี. คลาร์ก) ปี พ.ศ. 2525 และภาพยนตร์เรื่อง Contact (ชื่อไทย: อุบัติการณ์สัมผัสห้วงเวลา จากนิยายของ คาร์ล เซแกน) ปี พ.ศ. 2540

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • NRAO VLA - เว็บไซต์ทางการ
  • Photo from Astronomy Picture of the Day

พิกัดภูมิศาสตร์: 34°04′56″N 107°37′05″W / 34.08233°N 107.61816°W / 34.08233; -107.61816