เปิดเมนูหลัก

ทีมแห่งปีของยูฟ่า

(เปลี่ยนทางจาก UEFA Team of the Year)

ทีมแห่งปีของยูฟ่า (อังกฤษ: UEFA Team of the Year) เป็นรางวัลที่มอบโดยยูฟ่า จากการสำรวจผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รางวัลนี้มอบมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001[1] โดยให้ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตเลือกผู้เล่น 11 คน และโค้ช โดยอาศัยเกณฑ์จากสมรรถภาพของผู้เล่นนั้นในฟุตบอลยุโรปและการแข่งขันระหว่างประเทศ ผลการสำรวจปี ค.ศ. 2010 มีผู้ร่วมลงคะแนนเสียงเกือบ 12 ล้าน[2]

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2001แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2002แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2003แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2004แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2005แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2006แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2007แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2008แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2009แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2010แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2011แก้ไข

ทีมแห่งปีของยูฟ่า 2012แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. UEFA Team of the Year - Awards History, สืบค้นเมื่อ 2007-12-13
  2. UEFA Team of the Year 2007, สืบค้นเมื่อ 2007-12-13