ธันเดอร์โบลท์ส (หนังสือการ์ตูน)

(เปลี่ยนทางจาก Thunderbolts (comics))

ธันเดอร์โบลท์ส (อังกฤษ: Thunderbolts) เป็นทีมตัวเอกปฏิลักษณ์จากมาร์เวลคอมิกส์

ธันเดอร์โบลท์ส
ข้อมูลสิ่งพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์มาร์เวลคอมิกส์
ปรากฎตัวครั้งแรกThe Incredible Hulk #449 (January 1997)
สร้างโดยKurt Busiek
Mark Bagley
ข้อมูลในเรื่อง
ฐานทัพThe Raft
The Cube
Thunderbolts Mountain
Folding Castle
Mt. Charteris
Four Freedoms Plaza
Cellini's Pizzeria
บัญชีรายชื่อ
ดูที่: List of Thunderbolts members

สมาชิกแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส Iแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส IIแก้ไข

กองทัพธันเดอร์โบลท์สแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส IIIแก้ไข

 • Green Goblin (leader)
 • Moonstone
 • Bullseye
 • Penance
 • Radioactive Man
 • Songbird
 • Swordsman (Andreas von Strucker)
 • Venom

ธันเดอร์โบลท์ส IVแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส Vแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส VIแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส VIIแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส VIIIแก้ไข

 • Citizen V / Baron Zemo (leader)
 • Moonstone
 • Ghost
 • Fixer
 • Radioactive Man
 • Jigsaw - He posed as Paladin.

ธันเดอร์โบลท์ส IXแก้ไข

 • Taskmaster (leader)
 • Mister Fear (Larry Cranston)
 • Batroc the Leaper
 • Rhino
 • Star (Ripley Ryan)
 • Ampere - A villain with electrical gauntlets. Killed by Mister Fear for trying to leave the group.
 • Snakehead - A villain in a snake mask. Devoured by a Symbiote Dragon.
 • Figment[21]
 • Foolkiller[21]
 • Grizzly[21]
 • Man-Bull[21]
 • Mister Hyde[21]

ธันเดอร์โบลท์ส Xแก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส XIแก้ไข

โทรทัศน์แก้ไข

Avengers Assembleแก้ไข

Ultimate Spider-Manแก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

ธันเดอร์โบลท์ส (ภาพยนตร์)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Thunderbolts #4. Marvel Comics.
 2. Thunderbolts #21. Marvel Comics.
 3. Thunderbolts #24. Marvel Comics.
 4. Thunderbolts #33. Marvel Comics.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Thunderbolts #65. Marvel Comics.
 6. Thunderbolts #75. Marvel Comics.
 7. Avengers/Thunderbolts #2. Marvel Comics.
 8. 8.0 8.1 New Thunderbolts #1. Marvel Comics.
 9. 9.0 9.1 New Thunderbolts #2. Marvel Comics.
 10. New Thunderbolts #4. Marvel Comics.
 11. New Thunderbolts #17. Marvel Comics.
 12. Thunderbolts #132. Marvel Comics.
 13. Thunderbolts #133. Marvel Comics.
 14. Thunderbolts #139. Marvel Comics.
 15. Thunderbolts #152. Marvel Comics.
 16. Thunderbolts #155. Marvel Comics.
 17. Thunderbolts #157. Marvel Comics.
 18. Dark Avengers #175. Marvel Comics.
 19. 19.0 19.1 Thunderbolts Vol. 2 #6. Marvel Comics.
 20. Thunderbolts Vol. 2 #20. Marvel Comics.
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 King in Black: Thunderbolts #2. Marvel Comics.
 22. 22.0 22.1 22.2 Devil's Reign #2. Marvel Comics.
 23. 23.0 23.1 Spider-Woman Vol. 7 #18. Marvel Comics.
 24. Devil's Reign #5. Marvel Comics.