The quick brown fox jumps over the lazy dog

The quick brown fox jumps over the lazy dog (แปลเป็นไทยว่า หมาจิ้งจอกสีน้ำตาลที่ว่องไวกระโดดข้ามหมาที่ขี้เกียจ) เป็นแพนแกรมภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประโยคที่ใช้ตัวอักษรครบทุกตัว มักถูกใช้ในการฝึกพิมพ์สัมผัส หรือใช้ทดสอบเครื่องพิมพ์ดีดหรือคีย์บอร์ดในคอมพิวเตอร์ รวมถึงใช้ในการแสดงตัวอย่างของฟอนต์ในคอมพิวเตอร์อีกด้วย