มหาวิทยาลัยเทกซัสเอแอนด์เอ็ม

(เปลี่ยนทางจาก Texas A&M University)

มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม (Texas A&M University) หรือย่อว่า TAMU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลตั้งอยู่ในเมือง คอลเลจสเตชัน ในรัฐเท็กซัส ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2419 (ค.ศ. 1876) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกของรัฐเท็กซัส ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีนักศึกษาประมาณ 59,000 คน[1]

สนามออกกำลังกายของมหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม

อันดับมหาวิทยาลัยแก้ไข

เท็กซัสเอแอนด์เอ็ม มีชื่อเสียงในด้าน วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ โดยมีอันดับที่จัดตามยูเอสนิวส์แอนด์เวิลด์รีพอร์ต ในปี พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตร์ อันดับที่ 14 โดยแบ่งเป็นสาขาย่อยดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


มหาวิทยาลัยในกลุ่มบิ๊กทเวลฟ์