เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

(เปลี่ยนทางจาก S&P)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า S&P โดยมีสาขาแรกเป็นร้านเบเกอรี่และไอศกรีมเล็ก ๆ อยู่ในซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) เปิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (ตรงกับเหตุการณ์ 14 ตุลา) โดยพี่น้องตระกูลไรวา และตระกูลศิลาอ่อน [1] และได้ขยายธุรกิจเติบโตขึ้นเป็นลำดับ และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2532 ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้เครื่องหมายในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "S&P"[2]

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
เว็บไซต์บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), ร้านอาหาร S&P
สาขาไอคอนสยาม

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข