รีตานินดราซาไนมาลาลาโอ

(เปลี่ยนทางจาก Ry Tanindraza nay malala ô)

รีตานินดราซาไนมาลาลาโอ (มาลากาซี: Ry Tanindrazanay malala ô) เป็นเพลงชาติของประเทศมาดากัสการ์ เนื้อร้องประพันธ์โดย นอร์แบร์ ราฮารีซูอา และเรียบเรียงทำนองโดย ปัสเตอร์ ราฮัดซาซอน คล้ายกับการเดินขบวนและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากดนตรีของยุโรป และระบบการศึกษาในอาณานิคมของฝรั่งเศส นักดนตรีชาวมาลากาซีมักเล่นด้วยหีบเพลง เพลงชาติได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2502 โดยรัฐสภาของมาดากัสการ์ ก่อนที่จะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ฟิลลิเบอร์ท ซิรานานา (Philibert Tsiranana) เป็นนายกรัฐมนตรีของมาดากัสการ์ในระหว่างการแต่งเพลงชาติและ ไมเคิล เดเบร่ (Michel Debré) เป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้น จุดสนใจหลักของเพลงชาติ คือความรักแผ่นดิน เช่นเดียวกับการขอบคุณพระเจ้า และการเรียกร้องความสามัคคีและ ความภักดีภายในชาติ

Ry Tanindrazanay malala ô
English: โอ้ แผ่นดินเกิดที่รักของเรา
Seal of Madagascar.svg

เพลงชาติของธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์
เนื้อร้องPasteur Rahajason, 1958
ทำนองNorbert Raharisoa, 1958
รับไปใช้27 April 1959[1]
ตัวอย่างเสียง
"Ry Tanindrazanay malala ô!" (instrumental)
เนื้อร้องภาษามาลากาซี คำแปล
บทที่ 1

Ry Tanindrazanay malala ô!
Ry Madagasikara soa.
Ny Fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao, ho anao doria tokoa.

Oh, Our beloved fatherland
Oh good Madagascar.
Our love for you will not leave,
For you, for you for ever.

ประสานเสียง :

Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Bless you, oh Creator
This island of our ancestors
To live in peace and joy
Hey! We are truly blessed.

บทที่ 2

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hanompoan'anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
'Zay sarobidy sy mendrika tokoa.

Oh our beloved fatherland!
We wish to serve you with
The body and heart, spirit that is ours,
You are precious and truly deserving.

บทที่ 3

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hitahian'anao,
Ka Ilay Nahary 'zao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.

Oh our beloved fatherland!
We wish that you will be blessed,
So that the Creator of this world
Will be the foundation of your laws.

  1. "Madagascar". Nationalanthems. David Kendall. สืบค้นเมื่อ 20 September 2012.