หอดูดาวหลวงเกรนิช

(เปลี่ยนทางจาก Royal Observatory, Greenwich)

หอดูดาวหลวงเกรนิช (อังกฤษ: Royal Observatory, Greenwich[1]) ในกรุงลอนดอน แคว้นอังกฤษ มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์และการเดินเรือ และเป็นที่ทราบกันว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเมริเดียนแรก ตั้งอยู่บนเขาแห่งหนึ่งในเกรนิชพาร์ก มองลงไปเห็นแม่น้ำเทมส์

หอดูดาวหลวงเกรนิช

หอดูดาวดังกล่าว พระเจ้าชาลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษทรงมอบหมายให้ก่อสร้างใน ค.ศ. 1675 โดยมีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม[2] ในเวลานั้น พระมหากษัตริย์ยังได้ทรงสถาปนาตำแหน่งนักดาราศาสตร์หลวง (Astronomer Royal) ขึ้น เพื่อเป็นผู้อำนวยการหอดูดาวดังกล่าว อาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จในฤดูร้อน ค.ศ. 1676[3] อาคารดังกล่าวมักถูกเรียกชื่อว่า "เฟลมสตีดเฮาส์" (Flamsteed House)

งานด้านวิทยาศาสตร์ของหอดูดาวดังกล่าวถูกย้ายไปทำที่อื่นในหลายขั้นตอนในครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 20 และที่หอดูดาวหลวงเกรนิชปัจจุบันรักษาไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

อ้างอิงและเชิงอรรถแก้ไข

  1. เดิมใช้ว่า Royal Greenwich Observatory ย่อ: RGO
  2. "The History Channel: This day in history". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2012-02-05.
  3. Robert Chambers, Book of Days

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข