ไรชส์มาร์ค

(เปลี่ยนทางจาก Reichsmark)

ไรชส์มาร์ค (เยอรมัน: Reichsmark) เป็นสกุลเงินของเยอรมนีระหว่างปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ.1924) จนถึงปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ.1948)

ไรชส์มาร์ค
เหรียญ 10 ไรชส์เฟินนิจธนบัตร 5 ไรชส์มาร์ค
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
1/100ไรชส์เฟินนิจ
สัญลักษณ์ℛℳ
ธนบัตร5 ℛℳ, 10 ℛℳ, 20 ℛℳ, 50 ℛℳ, 100 ℛℳ, 1000 ℛℳ
เหรียญ1 rpf, 2 rpf, 5 rpf, 10 rpf, 50 rpf, 1 ℛℳ, 2 ℛℳ, 5 ℛℳ
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ เยอรมนี
 ไรช์เยอรมัน
เยอรมนีภายใต้การยึดครองของสัมพันธมิตร
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางธนาคารไรช์
กล่องข้อมูลนี้แสดงสถานะก่อนการยกเลิกใช้

ไรชส์มาร์คถูกเลิกใช้ในเยอรมนีตะวันตกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1948 ซึ่งถูกแทนที่ด้วยมาร์คเยอรมัน (Deutsche Mark) และในสามวันให้หลังก็มีการเลิกใช้ในเยอรมนีตะวันออก ซึ่งถูกแทนที่ด้วยมาร์คเยอรมันตะวันออก

หน่วยย่อยของไรชส์มาร์ค คือ ไรชส์เฟินนิจ (Reichspfennig) โดย 100 เฟินนิจ = 1 มาร์ค

ภาพประกอบ ชื่อ โลหะ น้ำหนัก เริ่มการผลิต สิ้นสุดการผลิต
  1 rpf สัมฤทธิ์ 2 กรัม พ.ศ. 2467 (ค.ศ.1924) พ.ศ. 2476 (ค.ศ.1933)
  2 rpf สัมฤทธิ์ 3.3 กรัม พ.ศ. 2466 (ค.ศ.1923) พ.ศ. 2479 (ค.ศ.1936)
  4 rpf สัมฤทธิ์ 4.9 กรัม พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932) พ.ศ. 2475 (ค.ศ.1932)
   5 rpf อลูมิเนียมบรอนซ์ 2.54 กรัม พ.ศ. 2467 (ค.ศ.1924) พ.ศ. 2473 (ค.ศ.1930)
   10 rpf อลูมิเนียมบรอนซ์ 4.05 กรัม พ.ศ. 2467 (ค.ศ.1924) พ.ศ. 2479 (ค.ศ.1936)
   50 rpf นิกเกิล 3.5 กรัม พ.ศ. 2470 (ค.ศ.1927) พ.ศ. 2481 (ค.ศ.1938)
  50 rpf อะลูมิเนียม พ.ศ. 2478 (ค.ศ.1935) พ.ศ. 2478 (ค.ศ.1935)
   1 ℛℳ เงิน 5 กรัม พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925) พ.ศ. 2470 (ค.ศ.1927)
   2 ℛℳ เงิน 10 กรัม พ.ศ. 2468 (ค.ศ.1925) พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931)
   3 ℛℳ เงิน 15 กรัม พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) พ.ศ. 2476 (ค.ศ.1933)
   5 ℛℳ เงิน 25 กรัม พ.ศ. 2470 (ค.ศ.1927) พ.ศ. 2476 (ค.ศ.1933)

ระเบียงภาพ

แก้