แปลปลิน

(เปลี่ยนทางจาก Pelplin)

แปลปลิน (โปแลนด์: Pelplin) เป็นเมืองทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์ อยู่ในเขตจังหวัดปอมอแชซาคอดแญ มีเนื้อที่ 4.45 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 8,486 คน เมืองนี้เป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การค้า การเกษตร และบริการ

แอบบีแปลปลิน