ปลาแปบใส

(เปลี่ยนทางจาก Parachela)
ปลาแปบใส
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Actinopterygii
อันดับ: Cypriniformes
วงศ์: Cyprinidae
สกุล: Parachela
Steindachner, 1881
ชนิดต้นแบบ
Parachela breitensteinii
Steindachner, 1881
ชนิด
ดูในเนื้อหา
ชื่อพ้อง[1]
  • Grandisquamachela Fowler, 1934 [สกุลย่อย]

ปลาแปบใส ปลาน้ำจืดขนาดเล็กในสกุล Parachela (/ปาราแคลา/) ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)

เดิมปลาแปบในสกุลนี้ รวมอยู่ในสกุลเดียวกันกับสกุล Oxygaster แต่ฟรันซ์ ชไตน์ดัคเนอร์ แยกออกมาตั้งเป็นสกุลใหม่ โดยเห็นว่าปลาในสกุลนี้ไม่มีครีบท้อง แต่มีตัวอย่างปลาเพียงตัวเดียวเท่านั้น แต่ยังมิได้รับการยอมรับเท่าไหร่นัก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1985 มอริส ก็อตลา ได้ตรวจสอบลักษณะสำคัญของสกุลนี้ใหม่ และกำหนดลักษณะทางอนุกรมวิธานที่สำคัญ ๆ ไว้ คือ ท้องแบนเป็นสัน เกล็ดตามแนวเส้นข้างลำตัวไม่เกิน 42 แถว กล้ามเนื้อที่สันหลังยื่นเข้ามาอยู่ระหว่างนัยน์ตา จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย และมีครีบก้น[2]

การจำแนกแก้ไข

พบกระจายพันธุ์ตามแหล่งน้ำทั่วไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Tang, K. L., Lumbantobing, D. L. & Mayden, R. L.; 2013: The phylogenetic placement of Oxygaster van Hasselt, 1823 (Teleostei: Cypriniformes: Cyprinidae) and its taxonomic status of the family-group name Oxygastrinae Bleeker, 1860. Copeia, 2013 (1): 13-22.
  2. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 264 หน้า. หน้า 129. ISBN 974-00-8701-9
  3. "Parachela Steindachner, 1881". itis.gov. สืบค้นเมื่อ 27 December 2017.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข