ปลาแปบใส

(เปลี่ยนทางจาก Parachela)

ปลาแปบใส ปลาน้ำจืดขนาดเล็กในสกุล Parachela (/ปาราแคลา/) ในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)

ปลาแปบใส
Pacya u0.jpg
Parachela cyanea
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ e
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
ชั้น: ปลาที่มีก้านครีบ
อันดับ: อันดับปลาตะเพียน
วงศ์: วงศ์ปลาตะเพียน
สกุล: Parachela
Steindachner, 1881
ชนิดต้นแบบ
Parachela breitensteinii
Steindachner, 1881
ชนิด

ดูข้อความ

เดิมปลาแปบในสกุลนี้ รวมอยู่ในสกุลเดียวกันกับสกุล Oxygaster แต่ฟรันซ์ ชไตน์ดัคเนอร์ แยกออกมาตั้งเป็นสกุลใหม่ โดยเห็นว่าปลาในสกุลนี้ไม่มีครีบท้อง แต่มีตัวอย่างปลาเพียงตัวเดียวเท่านั้น แต่ยังมิได้รับการยอมรับเท่าไหร่นัก จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1985 มอริส ก็อตลา ได้ตรวจสอบลักษณะสำคัญของสกุลนี้ใหม่ และกำหนดลักษณะทางอนุกรมวิธานที่สำคัญ ๆ ไว้ คือ ท้องแบนเป็นสัน เกล็ดตามแนวเส้นข้างลำตัวไม่เกิน 42 แถว กล้ามเนื้อที่สันหลังยื่นเข้ามาอยู่ระหว่างนัยน์ตา จุดเริ่มต้นของครีบหลังอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้องเล็กน้อย และมีครีบก้น[1]

การจำแนกแก้ไข

พบกระจายพันธุ์ตามแหล่งน้ำทั่วไปในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์[2] ปัจจุบันมีชนิดที่ยอมรับ 7 ชนิด:[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2547. 264 หน้า. หน้า 129. ISBN 974-00-8701-9
  2. "Parachela Steindachner, 1881". itis.gov. สืบค้นเมื่อ 27 December 2017.
  3. Froese, Rainer, and Daniel Pauly, eds. (2012). Species of Parachela in FishBase. December 2012 version.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Parachela ที่วิกิสปีชีส์