พีซี (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก PC (แก้ความกำกวม))

PC อาจหมายถึง

อักษร P ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ
AP BP CP DP EP FP GP HP IP JP KP LP MP NP OP PP QP RP SP TP UP VP WP XP YP ZP